Hiển thị các bài đăng có nhãn tieu-pham-phien-ban-nghe-si-2015. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tieu-pham-phien-ban-nghe-si-2015. Hiển thị tất cả bài đăng

Cười xuyên Việt - Phiên bản nghệ sĩ | Tập 7: Cô dạy em - Huỳnh Lập


Xem lại các tập Cười Xuyên Việt 2015 Full HD YouTube tốc độ cao
CHỦ ĐỀ CỔ TÍCH
CHỦ ĐỀ ĐỐI LẬP
VÒNG LỘI NGƯỢC DÒNG
CHUNG KẾT XẾP HÀNG
Tập 10: Chung kết xếp hạng

☺❤ chia sẻ ủng hộ admin ❤☺

Cô dạy em - Huỳnh Lập

Bởi: Nam Phong vào: 09:18

Cười xuyên Việt - Phiên bản nghệ sĩ | Tập 8: Ngôi nhà Anabella - Don Nguyễn
Ngôi nhà Anabella - Don Nguyễn là tiểu phẩm rất hài hước và vui nhộn mà nghệ sĩ Don Nguyễn thể hiện cùng các bạn diễn Phúc Dzelo, Thanh Phong, mai Châu, Lưu Dương và vũ đoàn The Senese.

Các tiểu phẩm khác trong Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ tập 8:

Ngôi nhà Anabella - Don Nguyễn

Bởi: Nam Phong vào: 08:56

Cười xuyên Việt – Phiên bản nghệ sĩ | Tập 5: Đêm đô thị - Nghệ sĩ Nam Thư

Đêm đô thị là tiểu phẩm rất hài hước và vui nhộn mà nghệ sĩ Nam Thư thể hiện cùng các bạn diễn Thanh Tân, Hoàng Khánh, Vũ Trần và Anh Tú.

Các tiểu phẩm khác trong Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ tập 5:

Đêm đô thị - Nghệ sĩ Nam Thư

Bởi: Nam Phong vào: 21:36

Cười xuyên Việt - Phiên bản nghệ sĩ | Tập 6: Thằng gù nhà thờ Đức Bà – Nghệ sĩ La Thành
Thằng gù nhà thờ Đức Bà là tiểu phẩm rất hài hước và vui nhộn mà nghệ sĩ La Thành thể hiện cùng các bạn diễn Hoàng Tôn, Phú Thịnh, YaYa Trương Nhi, Bảo Kun và vũ đoàn ABC.

Các tiểu phẩm khác trong Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ tập 6:

Thằng gù nhà thờ Đức Bà – Nghệ sĩ La Thành

Bởi: Nam Phong vào: 09:31

Cười xuyên Việt - Phiên bản nghệ sĩ | Tập 7: Mệnh phụ phu nhân - Kiều Linh


Xem lại các tập Cười Xuyên Việt 2015 Full HD YouTube tốc độ cao
CHỦ ĐỀ CỔ TÍCH
CHỦ ĐỀ ĐỐI LẬP
VÒNG LỘI NGƯỢC DÒNG
CHUNG KẾT XẾP HÀNG
Tập 10: Chung kết xếp hạng

☺❤ chia sẻ ủng hộ admin ❤☺

Mệnh phụ phu nhân - Kiều Linh

Bởi: Nam Phong vào: 09:25

Cười xuyên Việt - Phiên bản nghệ sĩ | Tập 6: Kiếp hát rong - Nghệ sĩ Huỳnh Lập
Kiếp hát rong là tiểu phẩm rất hài hước và vui nhộn mà nghệ sĩ Huỳnh Lập thể hiện cùng các bạn diễn Quang Trung, Lê Trang, Thanh Vàng, Trịnh Tú Quang, Trà Ngọc

Các tiểu phẩm khác trong Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ tập 6:

Kiếp hát rong - Nghệ sĩ Huỳnh Lập

Bởi: Nam Phong vào: 09:25

Cười xuyên Việt - Phiên bản nghệ sĩ | Tập 6: Sự hối hận của Bạch Tuyết – Nghệ sĩ Kiều Linh
Sự hối hận của Bạch Tuyết là tiểu phẩm rất hài hước và vui nhộn mà nghệ sĩ Kiều Linh thể hiện cùng các bạn diễn Đông Dương, Lê Trung và vũ đoàn ABC.

Các tiểu phẩm khác trong Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ tập 6:

Sự hối hận của Bạch Tuyết – Nghệ sĩ Kiều Linh

Bởi: Nam Phong vào: 09:16

Cười xuyên Việt – Phiên bản nghệ sĩ | Tập 5: Nàng tiên cá bự - Nghệ sĩ Thanh Vân
Nàng tiên cá bự là tiểu phẩm rất hài hước và vui nhộn mà nghệ sĩ Thanh Vân thể hiện cùng các bạn diễn Võ Minh Lâm, Nam Trung, Quốc Việt, Minh Tiến.

Các tiểu phẩm khác trong Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ tập 5:

Nàng tiên cá bự - Nghệ sĩ Thanh Vân

Bởi: Nam Phong vào: 21:31

Cười xuyên Việt - Phiên bản nghệ sĩ | Tập 7: Vũ nữ - La Thành


Xem lại các tập Cười Xuyên Việt 2015 Full HD YouTube tốc độ cao
CHỦ ĐỀ CỔ TÍCH
CHỦ ĐỀ ĐỐI LẬP
VÒNG LỘI NGƯỢC DÒNG
CHUNG KẾT XẾP HÀNG
Tập 10: Chung kết xếp hạng

☺❤ chia sẻ ủng hộ admin ❤☺

Vũ nữ - La Thành

Bởi: Nam Phong vào: 09:20

Cười xuyên Việt – Phiên bản nghệ sĩ | Tập 3: Thần cây nổi loạn - Nghệ sĩ Huỳnh Lập
☺❤ chia sẻ ủng hộ admin ❤☺

Thần cây nổi loạn - Nghệ sĩ Huỳnh Lập

Bởi: Nam Phong vào: 08:52

Cười xuyên Việt - Phiên bản nghệ sĩ | Tập 8: Rạp xiếc quái đản - La Thành

Rạp xiếc quái đản - La Thành là tiểu phẩm rất hài hước và vui nhộn mà nghệ sĩ La Thành thể hiện cùng các bạn diễn Anh Đức và Hoàng Cascadeur.

Các tiểu phẩm khác trong Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ tập 8:

  1. Rạp xiếc quái đản - La Thành
  2. Tấm Cám - Nam Thư
  3. Ngôi nhà Anabella - Don Nguyễn

Rạp xiếc quái đản - La Thành

Bởi: Nam Phong vào: 08:49

Cười xuyên Việt - Phiên bản nghệ sĩ: Tập 3 - Thời sự, xã hội (Trailer)☺❤ chia sẻ ủng hộ admin ❤☺

Cười xuyên Việt - Phiên bản nghệ sĩ: Tập 3 - Thời sự, xã hội (Trailer)

Bởi: Nam Phong vào: 10:19

Cười xuyên Việt - Phiên bản nghệ sĩ - Tập 1: Ngày mong mỏi - Thanh Vân☺❤ chia sẻ ủng hộ admin ❤☺

Ngày mong mỏi - Thanh Vân

Bởi: Nam Phong vào: 09:48

Cười xuyên Việt - Phiên bản nghệ sĩ | Tập 8: Tấm Cám - Nam Thư

 Tấm Cám - Nam Thư là tiểu phẩm rất hài hước và vui nhộn mà nghệ sĩ Nam Thư thể hiện cùng các bạn diễn Hải Triều, Hoàng Khánh và vũ đoàn ABC

Các tiểu phẩm khác trong Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ tập 8:

  1. Rạp xiếc quái đản - La Thành
  2. Tấm Cám - Nam Thư
  3. Ngôi nhà Anabella - Don Nguyễn

Tấm Cám - Nam Thư

Bởi: Nam Phong vào: 08:53

Cười xuyên Việt - Phiên bản nghệ sĩ - Tập 1: Đam mê - La ThànhXem lại các tập Cười Xuyên Việt 2015 Full HD YouTube tốc độ cao
CHỦ ĐỀ CỔ TÍCH
CHỦ ĐỀ ĐỐI LẬP
VÒNG LỘI NGƯỢC DÒNG
CHUNG KẾT XẾP HÀNG
Tập 10: Chung kết xếp hạng

☺❤ chia sẻ ủng hộ admin ❤☺

Đam mê - La Thành

Bởi: Nam Phong vào: 09:01

Cười xuyên Việt - Phiên bản nghệ sĩ | Tập 4: Đời của ai - Huỳnh Lập

Xem thêm các tiểu phẩm khác trong Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ tập 4:Xem lại các tập Cười Xuyên Việt 2015 Full HD YouTube tốc độ cao
CHỦ ĐỀ CỔ TÍCH
CHỦ ĐỀ ĐỐI LẬP
VÒNG LỘI NGƯỢC DÒNG
CHUNG KẾT XẾP HÀNG
Tập 10: Chung kết xếp hạng

☺❤ chia sẻ ủng hộ admin ❤☺

Đời của ai - Huỳnh Lập

Bởi: Nam Phong vào: 20:42

Cười xuyên Việt – Phiên bản nghệ sĩ | Tập 5: Quạ ô - Nghệ sĩ Don Nguyễn
Quạ ô là tiểu phẩm rất hài hước và vui nhộn mà nghệ sĩ Don Nguyễn thể hiện cùng các bạn diễn Lê Giang và vũ đoàn Sennes.

Các tiểu phẩm khác trong Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ tập 5:

Quạ ô - Nghệ sĩ Don Nguyễn

Bởi: Nam Phong vào: 21:26

Cười Xuyên Việt 2015 - Hậu trường


☺❤ chia sẻ ủng hộ admin ❤☺

Hậu trường Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ

Bởi: Nam Phong vào: 11:02

Cười xuyên Việt - Phiên bản nghệ sĩ | Tập 4: Thiên Kiều công chúa - Thanh Vân

Xem thêm các tiểu phẩm khác trong Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ tập 4:Xem lại các tập Cười Xuyên Việt 2015 Full HD YouTube tốc độ cao
CHỦ ĐỀ CỔ TÍCH
CHỦ ĐỀ ĐỐI LẬP
VÒNG LỘI NGƯỢC DÒNG
CHUNG KẾT XẾP HÀNG
Tập 10: Chung kết xếp hạng

☺❤ chia sẻ ủng hộ admin ❤☺

Thiên Kiều công chúa - Thanh Vân

Bởi: Nam Phong vào: 20:45

Cười xuyên Việt - Phiên bản nghệ sĩ | Tập 7: Lạc trên đảo hoang - Nam Thư


Xem lại các tập Cười Xuyên Việt 2015 Full HD YouTube tốc độ cao
CHỦ ĐỀ CỔ TÍCH
CHỦ ĐỀ ĐỐI LẬP
VÒNG LỘI NGƯỢC DÒNG
CHUNG KẾT XẾP HÀNG
Tập 10: Chung kết xếp hạng

☺❤ chia sẻ ủng hộ admin ❤☺

Lạc trên đảo hoang - Nam Thư

Bởi: Nam Phong vào: 09:27

 

Đăng ký nhận video mới qua email

Cách đăng ký 2017

  1. Đăng ký online bằng cách gửi email về địa chỉ 2017cuoixuyenviet@gmail.com
  2. Hoặc gửi thư trực tiếp:
  • Tại TP.HCM: Công ty CP Truyền Thông Khang 26/6B Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, QUận Bình Thạnh từ 31/01/2017 tới 12/03/2017.
  • Tại Vĩnh Long: Số 50 Đường Phạm Thái Bưởng, Phường 4, TP VĨnh Long, Tỉnh VĨnh Long từ 31/01/2017 tới 09/03/2017.
Copyright © 2015 Cười Xuyên Việt. All Rights Reserved. Tổng hợp thông tin hữu ích cho fan.
Wallpapers Hack Wfi