Hiển thị các bài đăng có nhãn tieu-pham-cuoi-xuyen-viet-2015. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tieu-pham-cuoi-xuyen-viet-2015. Hiển thị tất cả bài đăng

Cười Xuyên Việt 2015 tập 3 - Vòng chung kết 1: tiểu phẩm Gừng càng già càng cay - Trần Thế Nhân 1. Chuyện cái tivi của Nguyễn Huỳnh Nhu
 2. Khổ luyện thành tài của Phan Phúc Thắng 
 3. Nụ cười vạn năng của Mã Như Ngọc
 4. Gia đình dị của Mạc Văn Khoa
 5. Đa tài năng của Lê Bửu Đa
 6. Gừng càng già càng cay của Trần Thế Nhân
 7. Con đường nghệ thuật chông gai của Dương Thanh Vàng
 8. Nổ của Lâm Văn Đời
 9. MC miệt vuờn của Lưu Văn Dũng
 10. Thừa cơ hội của Lê Thị Thùy Trang
 11. Cô dâu nổi loạn của Nguyễn Hoài Thi
 12. Cậu bé bánh giò của Lê Dương Bảo Lâm
☺❤ chia sẻ ủng hộ admin ❤☺

Gừng càng già càng cay - Trần Thế Nhân

Bởi: Nam Nguyễn vào: 00:51

Cười Xuyên Việt 2015 Tập 4 - Vòng chung kết 2: Đạo tặc - Trần Thế Nhân, Lê Thị Thùy Trang 1. Tiểu phẩm " Động bàn đề" do Dương Thanh Vàng MS và Lâm Văn Đời trình bày.
 2. Tiểu phẩm " Tập làm sang" do  Mã Như Ngọc và Nguyễn Hoài Thi thể hiện.
 3. Tiểu phẩm " Hóa kiếp" do Mạc Văn Khoa  và Lê Bửu Đa trình bày.
 4. Tiểu phẩm " Làm rể miền Tây" do Lưu Văn Dũng và Phan Phúc Thắng trình bày.
 5. Tiểu phẩm " Người chó - Chó người" do Lê Dương Bảo Lâm và Nguyễn Huỳnh Nhu trình bày
 6. Tiểu phẩm " Đạo tặc" do Lê Thị Thùy Trang và Trần Thế Nhân thể hiện.
☺❤ chia sẻ ủng hộ admin ❤☺

Đạo tặc - Trần Thế Nhân, Lê Thị Thùy Trang

Bởi: Nam Nguyễn vào: 21:46

Cười Xuyên Việt 2015 Tập 4 - Vòng chung kết 2: Người chó...chó người - Nguyễn Huỳnh Nhu, Lê Dương Bảo Lâm 1. Tiểu phẩm " Động bàn đề" do Dương Thanh Vàng MS và Lâm Văn Đời trình bày.
 2. Tiểu phẩm " Tập làm sang" do  Mã Như Ngọc và Nguyễn Hoài Thi thể hiện.
 3. Tiểu phẩm " Hóa kiếp" do Mạc Văn Khoa  và Lê Bửu Đa trình bày.
 4. Tiểu phẩm " Làm rể miền Tây" do Lưu Văn Dũng và Phan Phúc Thắng trình bày.
 5. Tiểu phẩm " Người chó - Chó người" do Lê Dương Bảo Lâm và Nguyễn Huỳnh Nhu trình bày
 6. Tiểu phẩm " Đạo tặc" do Lê Thị Thùy Trang và Trần Thế Nhân thể hiện.
☺❤ chia sẻ ủng hộ admin ❤☺

Người chó - Chó người: Nguyễn Huỳnh Nhu, Lê Dương Bảo Lâm

Bởi: Nam Nguyễn vào: 21:44

Cười Xuyên Việt 2015 Tập 4 - Vòng chung kết 2: Hóa kiếp - Mạc Văn Khoa, Lê Bửu Đa • Xem thêm các tiểu phẩm khác trong tập 4:

 1. Tiểu phẩm " Động bàn đề" do Dương Thanh Vàng MS và Lâm Văn Đời trình bày.
 2. Tiểu phẩm " Tập làm sang" do  Mã Như Ngọc và Nguyễn Hoài Thi thể hiện.
 3. Tiểu phẩm " Hóa kiếp" do Mạc Văn Khoa  và Lê Bửu Đa trình bày.
 4. Tiểu phẩm " Làm rể miền Tây" do Lưu Văn Dũng và Phan Phúc Thắng trình bày.
 5. Tiểu phẩm " Người chó - Chó người" do Lê Dương Bảo Lâm và Nguyễn Huỳnh Nhu trình bày
 6. Tiểu phẩm " Đạo tặc" do Lê Thị Thùy Trang và Trần Thế Nhân thể hiện.
                                                     ☺❤ chia sẻ ủng hộ admin ❤☺

Hóa kiếp - Mạc Văn Khoa, Lê Bửu Đa

Bởi: Nam Nguyễn vào: 21:41

Cười xuyên Việt 2015 Tập 4 - Vòng chung kết 2: Làm rể miền Tây - Phan Phúc Thắng, Lưu Văn Dũng 1. Tiểu phẩm " Động bàn đề" do Dương Thanh Vàng MS và Lâm Văn Đời trình bày.
 2. Tiểu phẩm " Tập làm sang" do  Mã Như Ngọc và Nguyễn Hoài Thi thể hiện.
 3. Tiểu phẩm " Hóa kiếp" do Mạc Văn Khoa  và Lê Bửu Đa trình bày.
 4. Tiểu phẩm " Làm rể miền Tây" do Lưu Văn Dũng và Phan Phúc Thắng trình bày.
 5. Tiểu phẩm " Người chó - Chó người" do Lê Dương Bảo Lâm và Nguyễn Huỳnh Nhu trình bày
 6. Tiểu phẩm " Đạo tặc" do Lê Thị Thùy Trang và Trần Thế Nhân thể hiện.
☺❤ chia sẻ ủng hộ admin ❤☺

Làm rể miền Tây - Phan Phúc Thắng, Lưu Văn Dũng

Bởi: Nam Nguyễn vào: 21:39

Cười Xuyên Việt 2015 Tập 4 - Vòng chung kết 2: Tập làm sang - Mã Như Ngọc, Nguyễn Hoài Thi


 1. Tiểu phẩm " Động bàn đề" do Dương Thanh Vàng MS và Lâm Văn Đời trình bày.
 2. Tiểu phẩm " Tập làm sang" do  Mã Như Ngọc và Nguyễn Hoài Thi thể hiện.
 3. Tiểu phẩm " Hóa kiếp" do Mạc Văn Khoa  và Lê Bửu Đa trình bày.
 4. Tiểu phẩm " Làm rể miền Tây" do Lưu Văn Dũng và Phan Phúc Thắng trình bày.
 5. Tiểu phẩm " Người chó - Chó người" do Lê Dương Bảo Lâm và Nguyễn Huỳnh Nhu trình bày
 6. Tiểu phẩm " Đạo tặc" do Lê Thị Thùy Trang và Trần Thế Nhân thể hiện.
☺❤ chia sẻ ủng hộ admin ❤☺

Tập làm sang - Mã Như Ngọc, Nguyễn Hoài Thi

Bởi: Nam Nguyễn vào: 21:36

Cười Xuyên Việt Tập 4 - Vòng chung kết 2: Động bàn...đề - Dương Thanh Vàng, Lâm Văn Đời 1. Tiểu phẩm " Động bàn đề" do Dương Thanh Vàng MS và Lâm Văn Đời trình bày.
 2. Tiểu phẩm " Tập làm sang" do  Mã Như Ngọc và Nguyễn Hoài Thi thể hiện.
 3. Tiểu phẩm " Hóa kiếp" do Mạc Văn Khoa  và Lê Bửu Đa trình bày.
 4. Tiểu phẩm " Làm rể miền Tây" do Lưu Văn Dũng và Phan Phúc Thắng trình bày.
 5. Tiểu phẩm " Người chó - Chó người" do Lê Dương Bảo Lâm và Nguyễn Huỳnh Nhu trình bày
 6. Tiểu phẩm " Đạo tặc" do Lê Thị Thùy Trang và Trần Thế Nhân thể hiện.
☺❤ chia sẻ ủng hộ admin ❤☺

Động bàn đề - Dương Thanh Vàng, Lâm Văn Đời

Bởi: Nam Nguyễn vào: 21:34
Trailer Cười Xuyên Việt 2015 tập 4 hứa hẹn nhiều kịch tính và bất ngờ.
Ai sẽ là người ở lại?
Ai sẽ là người đi tiếp?
Các bạn hãy đón xem Cười Xuyên Việt trên THVL1 để biết kết quả nhé!
Xem Cười Xuyên Việt Tập 4 FULL

Cười Xuyên Việt 2015 – Tập 4: Vòng chung kết 2 - Trailer


Xem lại các tập Cười Xuyên Việt 2015 Full HD YouTube & từng phần thi: 
TRỰC TIẾP Cười Xuyên Việt 2015 THVL

Cười Xuyên Việt 2015 – Tập 4: Vòng chung kết 2 - Trailer

Bởi: Nam Nguyễn vào: 21:31

Cười Xuyên Việt 2015 Tập 3 - Vòng chung kết 1: Cậu bé bánh giò - Lê Dương Bảo Lâm


 1. Chuyện cái tivi của Nguyễn Huỳnh Nhu
 2. Khổ luyện thành tài của Phan Phúc Thắng 
 3. Nụ cười vạn năng của Mã Như Ngọc
 4. Gia đình dị của Mạc Văn Khoa
 5. Đa tài năng của Lê Bửu Đa
 6. Gừng càng già càng cay của Trần Thế Nhân
 7. Con đường nghệ thuật chông gai của Dương Thanh Vàng
 8. Nổ của Lâm Văn Đời
 9. MC miệt vuờn của Lưu Văn Dũng
 10. Thừa cơ hội của Lê Thị Thùy Trang
 11. Cô dâu nổi loạn của Nguyễn Hoài Thi
 12. Cậu bé bánh giò của Lê Dương Bảo Lâm
☺❤ chia sẻ ủng hộ admin ❤☺

Cậu bé bánh giò - Lê Dương Bảo Lâm

Bởi: Nam Nguyễn vào: 12:08

Cười Xuyên Việt 2015 Tập 3- Vòng chung kết 1: Cô dâu nổi loạn - Nguyễn Hoài Thi


  1. Chuyện cái tivi của Nguyễn Huỳnh Nhu
  2. Khổ luyện thành tài của Phan Phúc Thắng 
  3. Nụ cười vạn năng của Mã Như Ngọc
  4. Gia đình dị của Mạc Văn Khoa
  5. Đa tài năng của Lê Bửu Đa
  6. Gừng càng già càng cay của Trần Thế Nhân
  7. Con đường nghệ thuật chông gai của Dương Thanh Vàng
  8. Nổ của Lâm Văn Đời
  9. MC miệt vuờn của Lưu Văn Dũng
  10. Thừa cơ hội của Lê Thị Thùy Trang
  11. Cô dâu nổi loạn của Nguyễn Hoài Thi
  12. Cậu bé bánh giò của Lê Dương Bảo Lâm
  ☺❤ chia sẻ ủng hộ admin ❤☺

  Cô dâu nổi loạn - Nguyễn Hoài Thi

  Bởi: Nam Nguyễn vào: 12:06

  Cười Xuyên Việt 2015 Tập 3 - Vòng chung kết 1: Thừa cơ hội - Lê Thị Thùy Trang


   1. Chuyện cái tivi của Nguyễn Huỳnh Nhu
   2. Khổ luyện thành tài của Phan Phúc Thắng 
   3. Nụ cười vạn năng của Mã Như Ngọc
   4. Gia đình dị của Mạc Văn Khoa
   5. Đa tài năng của Lê Bửu Đa
   6. Gừng càng già càng cay của Trần Thế Nhân
   7. Con đường nghệ thuật chông gai của Dương Thanh Vàng
   8. Nổ của Lâm Văn Đời
   9. MC miệt vuờn của Lưu Văn Dũng
   10. Thừa cơ hội của Lê Thị Thùy Trang
   11. Cô dâu nổi loạn của Nguyễn Hoài Thi
   12. Cậu bé bánh giò của Lê Dương Bảo Lâm
   ☺❤ chia sẻ ủng hộ admin ❤☺

   Thừa cơ hội - Lê Thị Thùy Trang

   Bởi: Nam Nguyễn vào: 12:04

   Cười Xuyên Việt 2015 Tập 3 - Vòng chung kết 1: MC miệt vườn - Lưu Văn Dũng


    1. Chuyện cái tivi của Nguyễn Huỳnh Nhu
    2. Khổ luyện thành tài của Phan Phúc Thắng 
    3. Nụ cười vạn năng của Mã Như Ngọc
    4. Gia đình dị của Mạc Văn Khoa
    5. Đa tài năng của Lê Bửu Đa
    6. Gừng càng già càng cay của Trần Thế Nhân
    7. Con đường nghệ thuật chông gai của Dương Thanh Vàng
    8. Nổ của Lâm Văn Đời
    9. MC miệt vuờn của Lưu Văn Dũng
    10. Thừa cơ hội của Lê Thị Thùy Trang
    11. Cô dâu nổi loạn của Nguyễn Hoài Thi
    12. Cậu bé bánh giò của Lê Dương Bảo Lâm

    Xem lại thêm các video khác của thí sinh Lưu Văn Dũng:
    1. Toàn bộ video Full HD của thí sinh: Lưu Văn Dũng
    2. Cười Xuyên Việt 2015: Thí sinh Lưu Văn Dũng
    3. Tiểu phẩm MC miệt vườn - Lưu Văn Dũng - Cười xuyên Việt tập 3
    4. Tiểu phẩm Tìm cháu về quê nội - Lưu Văn Dũng - Cười Xuyên Việt Tập 9
    ☺❤ chia sẻ ủng hộ admin ❤☺

    MC miệt vườn - Lưu Văn Dũng

    Bởi: Nam Nguyễn vào: 12:03

    Cười Xuyên Việt 2015 Tập 3 - Vòng chung kết 1: Gia đình dị - Mạc Văn Khoa


    1. Chuyện cái tivi của Nguyễn Huỳnh Nhu
    2. Khổ luyện thành tài của Phan Phúc Thắng 
    3. Nụ cười vạn năng của Mã Như Ngọc
    4. Gia đình dị của Mạc Văn Khoa
    5. Đa tài năng của Lê Bửu Đa
    6. Gừng càng già càng cay của Trần Thế Nhân
    7. Con đường nghệ thuật chông gai của Dương Thanh Vàng
    8. Nổ của Lâm Văn Đời
    9. MC miệt vuờn của Lưu Văn Dũng
    10. Thừa cơ hội của Lê Thị Thùy Trang
    11. Cô dâu nổi loạn của Nguyễn Hoài Thi
    12. Cậu bé bánh giò của Lê Dương Bảo Lâm
    ☺❤ chia sẻ ủng hộ admin ❤☺

    Gia đình dị - Mạc Văn Khoa

    Bởi: Nam Nguyễn vào: 12:01

     

    Đăng ký nhận video mới qua email

    Cách đăng ký 2017

    1. Đăng ký online bằng cách gửi email về địa chỉ 2017cuoixuyenviet@gmail.com
    2. Hoặc gửi thư trực tiếp:
    • Tại TP.HCM: Công ty CP Truyền Thông Khang 26/6B Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, QUận Bình Thạnh từ 31/01/2017 tới 12/03/2017.
    • Tại Vĩnh Long: Số 50 Đường Phạm Thái Bưởng, Phường 4, TP VĨnh Long, Tỉnh VĨnh Long từ 31/01/2017 tới 09/03/2017.
    Copyright © 2015 Cười Xuyên Việt. All Rights Reserved. Tổng hợp thông tin hữu ích cho fan.
    Wallpapers Hack Wfi